top of page

Energioptimering & Thermografering

Fordele ved energioptimering

Lavere driftsomkostninger. Styrket konkurrenceevne. Grøn profil. 

Mange virksomheder benytter sig i dag af en maskinpark fra en tid hvor energipriserne var helt anderledes end de er i dag. Der gemmer sig derfor et stort potentiale i optimering af komponenter og processer.

De færreste virksomheder har ressourcer til selv at gennemgå og analysere energiforbruget, fordi opmærksomheden naturligt ligger på den daglige drift.

Termograferingsbillede 1.jpg

FJH Automatic tilbyder

  • Gennemgang af virksomhedens maskinpark.

  • Tilbundsgående analyse hvor energiforbruget

  • kortlægges og potentialet for besparelser samt tilbud udregnes.

  • Projektering og implementering af den valgte løsning.

  • Dokumentation og opfølgning.

Thermografering

Thermografering er af mange kendt som en teknologi brugt til at afsløre kuldebroer, manglende isolering og fugt i bygningskonstruktioner. 

Men thermografering giver også mulighed for at analysere elektriske komponenter og installationers tilstand.

En thermografering afslører dårlige forbindelser, fejlramte komponenter og underdimensionerede installationer og giver mulighed for at udbedre disse, inden de er skyld i dyre nedbrud med tabt produktion til følge.

FJH Automatic tilbyder:

  • Thermografisk gennemgang af virksomhedens elektriske installationer.

  • Udarbejdelse af thermograferingsrapport og identifikation af fejl, med forslag til udbedring.

  • Opfølgende thermografering til kontrol af udbedrede fejl.

  • Forslag til optimering.

Thermografering_FJH_500.jpg
bottom of page