top of page

Bæredygtighed

Hos FJH Automatic arbejder vi dagligt med FNs Verdensmål.

Det betyder bl.a at vi hver dag sorterer overskydende materialer i op til 25 forskellige kategorier.

Dermed bidrager vi aktivt til målet om cirkulær økonomi ved bæredygtigt genbrug.

Bæredygtighed

I FJH Automatic handler bæredygtighed og Verdensmålene ikke bare om et stempel til vores papirer, men om det aftryk vi vil efterlade os. Da FN i 2015 lavede de første spadestik til FN verdensmål var det vores ønske om, ikke bare at deltage, men aktivt lede udviklingen der drev os til at omlægge vores produktionsmetoder og i særdeleshed hvordan vi skaffede os af med spildprodukter.

FN´s Verdensmål

For kollektivt at ændre landes mønstre, om alt fra hvordan vi behandler havene til uddannelse og bekæmpelse af sult, skabte FN samlet 17 verdensmål. Disse skulle frem til 2030 ændrer måden de enkelte lande agerer og tænker omkring målene. Specifikke handlinger blev indføjet og ambitiøse mål blev fastlagt.Et af dem var mål nummer 12 som omhandler “Ansvarligt forbrug og produktion”. I dette beskriver FN hvordan vi må skabe større bæredygtighed gennem større bevidsthed om vores forbrug og om omlægning af produktionsformer samt genanvendelse af jordens ressourcer.

compress-P4180001.jpg

FN’s verdensmål 12 omhandler cirkulær økonomi, genbrug af materialer

compress-P5310001.jpg

FJH Automatic bidrager med dette ved at sortere affald, 25 forskellige fragmenter leveres til genbrug

Vores Målsætning

Derfor besluttede vi i FJH Automatic at kigge ind i vores metoder, produktion og genbrugs opsætning. Efter en grundig og eftertænksom gennemgang af hele forretningen, besluttede vi os for at bidrage særdeles aktivt igennem vores arbejdsgange.Ud over enkelte smartere og mere miljø optimerede måder at arbejde på, begyndte vi at sorterer spildprodukter, affald og materialer således at vi nu kan opgøre at op mod 90% af alle vores spild materialer kan genbruges. Til dagligt betyder det at vi f.eks. har haft intern undervisning i genbrugsoptimering samt at vi kilde sorterer spildprodukter i hele 23 forskellige kategorier. Vi er stolte af vores produktion, stolte af vores medarbejdere og naturligvis stolte over ikke at levere tomme ord men fyldte genbrugscontainere. Læs mere om FNs Verdensmål på www.verdensmaal.org og se hvordan du, som os, kan bidrage i såvel privaten som i virksomheden.

bottom of page